Organisationsutveckling.

De psykologiska upptäckter och teorier som lett fram till dagens KBT kan användas på andra områden än psykisk ohälsa. Ett sådant exempel är de metoder som ingår i Organizational Behavior Management, OBM.

 

Organisationsutveckling med OBM innebär precis som i kognitiv beteendeterapi att sträva efter beteendeförändringar. Beteendeförändringar hos både ledare och personal i syfte att förbättra något i inom organisationen eller i organisationens prestation.

 

Inga förändringar är genomförda innan människor börjat bete sig i enlighet med förändringen. Tyvärr har många fått vara med om hur lätt hänt det är att man glömmer den sidan av förändringsarbetet. Förändringsarbete behöver innehålla insatser för att påverka människors chanser att bete sig på nytt sätt.

 

OBM kan hjälpa organisationer vidare genom att ge verktyg för beteendeanalys och systematisk påverkan av beteenden i organisationen. Alla chefer har nytta av kunskaper om vad som styr människors beteenden i arbetslivet och hur beteenden kan påverkas och förbättras. Sådan kunskap hjälper organisationer vidare.

 

Intresset för OBM blir allt större i Sverige. Kontakta Psykologsupport om du vill veta mer om hur OBM kan bidra till att din organisation kommer vidare. Du kan läsa mer om OBM via länkarna du hittar här nedanför.

OBM på Wikipedia

 

OBM Network  (på engelska)