Bra att veta för dig som klient.

Det finns flera olika vägar till att bli klient hos Psykologsupport. Psykologsupport fungerar som underleverantör till PBM som har psykoterapiavtal med Region Gävleborg . Remiss skall skickas från din familjeläkare till Region Gävleborgs psykoterapibedömare som träffar dig för en intervju innan remissen eventiuellt kan gå vidare till en psykoterapeut. Det är psykoterapibedömaren som avgör vilken psykoterapeut du sedan blir hänvisad till. För att en psykoterapiremiss ska beviljas är det ett krav att du tidigare har försökt komma till rätta med dina besvär i en samtalskontakt inom primärvården. 

 

Din arbetsgivare kan vara villig att betala en KBT-behandling hos Psykologsupport. I sådana fall börjar vi med två bedömningssamtal där vi kartlägger dina besvär och målsättningar med behandlingen. Därefter skickar jag en offert till din arbetsgivare med ett förslag till behandlingsprogram.

 

Ditt försäkringsbolag kan också i vissa fall ställa upp och betala för KBT-behandling om du har en sådan försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag med önskemål om att få gå hos Psykologsupport, så kan försäkringsbolaget kontakta mig med en förfrågan.

 

Du kan förstås även betala din behandling själv. Kontakta Psykologsupport för aktuell information om priser.
 

Kontakta Psykologsupport:

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Att vara legitimerad psykolog innebär att man gått en femårig universitets-utbildning och dessutom genomfört en ettårig PTP-tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog.

 

Efter godkänd PTP-tjänstgöring kan man ansöka om legitimation.   Legitimationen innebär bl a att man som yrkesutövare står under Socialstyrelsens kontroll.

 

Legitimerad psykoterapeut blir man genom att gå en vidareutbildning på universitetsnivå.

 

En legitimerad psykoterapeut kan ha olika sorters grundutbildning, t ex läkare, socionom, sjuksköterska, mentalskötare eller präst. Psykoterapeututbildningarna i Sverige har olika inriktningar, t ex kan inriktningen vara kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi eller familjeterapi.

 

Många blandar ihop psykolog och psykoterapeut med psykiater och psykiatriker. En psykiater/psykiatriker är en läkare som är specialist inom psykiatri och har därmed också rätt att förskriva läkemedel och sjukskriva, vilket inte psykologer och psykoterapeuter har rätt att göra.

 

De yrkesetiska reglerna för psykologer i Norden kan du läsa mer om genom att klicka här.

Journalföring och tystnadsplikt.

 

När du har kontakt med

Psykologsupport för insatser inom det som kan beskrivas som hälso- och sjukvård är jag skyldig att föra journal om innehållet i behandlingen och de bedömningar jag gör om dina besvär.  

 

Journalen förs i ett datoriserat journalprogram och förvaras säkert. Om någon vill ha tillgång till din journal krävs ditt skriftliga medgivande.

 

Om du träffar Psykologsupport för handledning eller liknande förs inte patientjournal.

 

Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt om sådant jag får veta om dig eller det du berättar under behandlingen. Det finns vissa undantag i tystnadsplikten.

 

Läs mer om sekretess och tystnadsplikt här.

Att gå i KBT.

 

 


En KBT-behandling kan vara olika lång beroende på vad du behöver hjälp med.

 

Innan behandlingen sätter igång gör vi en kartläggning av dina besvär och kommer överens om hur många gånger vi ska träffas. Vi formulerar även mål för behandlingen.

 

Att gå i KBT innebär oftast att träffas varje eller varannan vecka i 45-minuters-sessioner. Vid träffarna kommer vi överens om uppgifter som du kan arbeta med mellan träffarna. Mot slutet av en behandling är det vanligt att glesa ut träffarna för att kunna följa att behandlingsresultatet håller i sig.

 

Om du inte kan komma till ett behandlingstillfälle är det viktigt att du ringer eller mejlar och meddelar det så tidigt som möjligt.

 

Du når Psykologsupport på 070-555 99 62, dit du kan ringa för att lämna ett meddelande eller skicka ett SMS. Du kan också mejla till peter(a)psykologsupport.se.