Handledning och egenterapi.

Ibland behöver man tillfälle att tänka vidare för att komma vidare på jobbet. Oavsett om du arbetar med att ge vård och stöd till människor eller om du arbetar som chef så kan handledning ge dig värdefulla kunskaper och idéer.

 

Psykologsupport erbjuder dig handledande samtal som hjälper dig att reflektera och utveckla dina kunskaper och färdigheter. Samtalen kan ske individuellt eller i grupp.

 

Hör av dig till Peter på Psykologsupport om du vill diskutera kring ditt eller din arbetsgrupps behov av handledning.

 

Du som går en utbildning som kräver egen psykoterapi har också möjlighet att genomföra den hos mig.